Konsultation efter aftale

Klinikken har overenskomst med Sygesikringen. For behandling gennem Sygesikringen skal du forinden kontakte egen læge for henvisning.

Tidsbestilling:

Pr. formular: Kontakt via formular

Pr. mail: info@ortkir.dk OBS!!! Oplys ALDRIG dit personnr. -kun fødselsdato (DDMMÅÅ)

Pr. tlf.: 39636418 man.-tors. ml. kl. 9-11


Via Lægevejen: https://v2.laegevejen.dk/Login

Privatpatienter kan for egen regning/via sundhedsforsikring blive undersøgt/behandlet. Vi kan som regel tilbyde dig konsultation indenfor max. 10 arbejdsdage*. Tid bestilles direkte, og kræver ikke henvisning fra egen læge. Forsikringsselskabet skal altid forhåndsgodkende dine besøg. Priser fremgår af prislisten.

Adgangsforhold
Elevator samt handicapvenlige omgivelser.

*Behandling af privatpatienter foregår ud over klinikkens sædvanlige åbningstid
 

 
Klinikken holder lukket (alle dage inkl.):
04. - 30. april 2017
25. - 28. maj 2017
 
KLINIKKEN ER AKKREDITERET EFTER DEN DANSKE KVALITETSMODEL MÅLRETTET SPECIALLÆGEPRAKSIS, OG HAR OGSÅ FORSIKRING TIL BEHANDLING AF PRIVAT- OG FORSIKRINGSPATIENTER.